Generální partner Sdružení TEREZA

Kpmg


Generální partner programu GLOBE

Ikea


Generální partner programu Ekoškola

Provident


Generální partner programu LES

Ikea


Garant programu LES

Lesy ČR


Hlavní partner Sdružení TEREZA

Panasonic


Partner Sdružení TEREZA

Kofola


Hlavní partner programu GLOBE

Ekolamp


Partner programu Ekoškola

Ekolamp

Projekt 3V - Vědě a výzkumu vstříc

  • Podporuje zájem žáků o přírodní vědy. Úlohy jim umožňují uplatnit vlastní invenci a kritické myšlení a zažít radost z objevování a pocit úspěchu.
  • Rozvíjí výzkumné dovednosti žáků od řešení problému a stanovení hypotézy, přes plánování experimentu, zpracování a interpretaci výsledků až po jejich prezentaci.
  • Naplňuje tak vzdělávací cíle oblasti Člověk a příroda dle RVP.

Projekt probíhal v letech 2009 až 2011. Ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK, Českou zemědělskou univerzitou a pedagogy středních škol jsme vytvořili metodické materiály zaměřené na badatelsky orientované vyučování.  Úlohy byly ověřeny na 8 pilotních středních školách.

Projekt 3V - vědě a výzkumu vstříc byl podpořen v rámci Operačního programu Praha - adaptabilita, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Materiály obsahují: 

  • Metodiku pro učitele, pracovní sešity pro žáky, průvodce do laboratoře i do terénu (viz foto výše). Tento materiál získal cenu ministerstva kultury Nejkrásnější kniha roku 2010 v kategorii Učebnice a didaktické pomůcky v tištěné podobě.
  • CD s elektronickou verzí tištěných materiálů
  • sborník s prezentacemi studentských projektů již realizovaných dle těchto materiálů
  • Přístup na 19 lekcí interaktivního elearningového kurzu včetně motivační online hry.
  • Přístup a návod k publikačnímu nástroji Datel, kde žáci tvoří své projekty online.

Materiály již nyní nejsou v tištěné verzi k dispozici. Pokud byste si přáli získat je v elektronické verzi, obraťte se na e-mail mariana.zborilova@terezanet.cz

 


 
 

CMS systém Správce webu - Reklamní agentura YASHICA


GlobeWEB: www.terezanet.cz
E-mail:
Tel.: